Sunday, July 04, 2010

pendekar alis 3: bertapa

pada suatu hari pendekar alis 3 memutuskan untuk meninggalkan padepokannya untuk bertapa di gunung, untuk itu dia mengumpulkan semua muridnya di suatu tempat untuk memberi tahu tentang hal ini.

"wahai murid-murid ku, aku telah mengajari kalian selama kurang lebih satu setengah tahun, hingga sekarang ilmu ku belum ada setengahnya yang dapat kalian kuasai, namun sekarang aku harus pergi meninggalkan kalian untuk mencari ilmu baru yang lain lagi agar kelak kalian dapat menguasai dan juga mengembangkan seluruh ilmu yang aku punya."

"selama aku pergi tolong kalian pelajari buku yang baru saja aku selesaikan ini, aku berikan kepada tiap-tiap kalian salinan buku ini, pesanku kalian semua belajar yang giat dari buku ini, tapi aku menyadari bahwa ilmu kalian belum sampai untuk bisa mengembangkan isi dari buku yang aku berikan oleh sebab itu hingga aku pulang nanti jangan ada dari kalian yang mengubah isi buku ini sedikitpun"

namun pada zaman pendekar alis 3 belum ada yang namanya teknologi kriptografi berupa signature pada data sehingga isi buku dapat saja berubah tanpa diketahui.

lalu pendekar alis 3 pergi ke gunung untuk mempelajari ilmu baru meninggalkan ke 15 orang muridnya untuk belajar sendiri, walau berat hati 15 orang murid merelakan kepergian guru mereka tersebut dan mereka berjanji akan berusaha mempelajari buku yang diberikan kepada mereka.

bersambung...

No comments:

Post a Comment