Tuesday, July 02, 2013

cara pakai ByteBuffer di java

misalnya kita ingin mengubah 2 buah byte jadi short.
kira2 begini caranya di java

ada 2 byte, byte pertama yaitu 0x10 dan 0x00.

      
        ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocate(2);
        bb.put((byte) 0x00); //masukin 0x00 duluan
        bb.put((byte) 0x10); //masukin 0x10 belakangan
       
        System.out.println(bb.getShort(0));